emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𓇬𓆸𓆹𓆼𓇊𓇚𓇕𓇗𓋇𓁙𓁋֍֎𓆭𓆰𓆱𓇋𓇑𓇛𓇟𓇣𖧷𑁍𖠁𖠇𖤣𖤥𖡗𖢨𖣶𖦞𖧧𖣂𖠺𖠻𓄟𖢔𐌙𐊵𐡘𐡙𐡚𒂭🥀🌺🌷🌹🏵️💐🌸🌼🪻🍀🪷

Các bài viết khác: biểu tượng ngôi sao | biểu tượng dấu hoa thị

※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
dấu hoa thị giọt nước mắt
mở trung tâm hoa thị giọt nước mắt
dấu hoa thị nặng giọt nước mắt
hoa thị bóng bay
sáu dấu hoa thị hình giọt nước
bốn dấu hoa thị hình giọt nước
bốn dấu hoa thị bóng bay
bốn dấu hoa thị bóng nặng
bốn dấu hoa thị câu lạc bộ
Hoa lily (Fleur-de-lis)
𓇬 bông hoa
Hoa
𓆸 Hoa sen
𓆹 búp sen có cuống thẳng
𓆼 một cây sen
𓇊 sự kết hợp của cụm giấy cói và làng
𓇚 ba hoa loa kèn trên làng
𓇕 Hoa loa kèn
𓇗 hoa cói
𓋇 hoa có sừng
𓁙 phụ nữ cầm sistrum
𓁋 người đàn ông cầm sistrum
𓆭 cây
𓆰 cây
𓆱 chi nhánh
𓇋 cây lau
𓇑 vội vàng
𓇛 vỏ hạt
𓇟 thân rễ
𓇣 tai của emmer
𓄟 ba da gắn liền với nhau