Menu

Biểu tượng menu Hamburger, biểu tượng điều hướng, biểu tượng mở rộng / thu gọn, menu ngữ cảnh và biểu tượng ba chấm.
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
biểu tượng bánh hamburger
biểu tượng menu hamburger
ký tự Trung Quốc được khoanh tròn "ba"
ký hiệu tương đương nghiêm ngặt. biểu tượng bốn dòng.
ba chấm đen dọc
biểu tượng dấu chấm lửng dọc
bốn vòng tròn màu đen dọc
bốn hình vuông màu đen dọc
biểu tượng dấu chấm lửng ngang
biểu tượng dấu chấm lửng ngang
biểu tượng tỷ lệ. bốn chấm trong hình vuông.
tam giác đen lên
tam giác đen xuống
tam giác nhọn màu đen
tam giác hướng lên màu trắng
tam giác chỉ xuống màu trắng
tam giác nhọn màu trắng
biểu tượng mũi tên lên
biểu tượng đầu mũi tên xuống
︿ biểu tượng chevron chỉ lên
biểu tượng chevron chỉ xuống
tăng gấp đôi góc chỉ
gấp đôi góc chỉ
𓏬 ba vòng tròn trắng dọc
𓃑 chín chấm
Hình vuông bốn góc