Công cụ này được lấy cảm hứng từ bài viết này , trong đó mô tả facebook có thể xác định những người bạn tốt bằng cách sử dụng một số thuật toán.

bước

 1. Xin vui lòng chờ đợi...
 2. Mở facebook của bạn → click chuột phải vào vùng trống của trang → xem mã nguồn trang
  Mở facebook của bạn → báo chí ⌘ + U
  Mở facebook của bạn → báo chí option + ⌘ + U → bấm mã vùng
  Mở facebook của bạn → nhấn CTRL + U
  Mở facebook của bạn → nhấn CTRL + U → bấm mã vùng
 3. Chọn tất cả (Ctrl + A) → Copy (Ctrl + C)
 4. dán vào ▼

Result