Thực tế kích thước của iPhone 6 Plus

  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:7.1mm (0.28Inch)
  • chiều cao:158.1mm (6.22Inch)
  • trọng lượng:172g (6.07oz)
  • chiều rộng:77.8mm (3.06Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 6 Plus .