Thực tế kích thước của Apple Watch (42mm)

42mm case. Coming early 2015. Heart rate sensor, GPS and Accelerometer

  • chiều cao:42mm (1.65Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch (42mm) .