Thực tế kích thước của iPhone 12

  • màn hình kích thước:6.1Inch (154.94mm)
  • Độ phân giải:1170 x 2532
  • độ sâu:7.4mm (0.29Inch)
  • chiều cao:146.7mm (5.78Inch)
  • trọng lượng:164g (5.78oz)
  • chiều rộng:71.5mm (2.81Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 12 .