Thực tế kích thước của iPhone 12 Pro Max

  • màn hình kích thước:6.7Inch (170.18mm)
  • Độ phân giải:1284 x 2778
  • độ sâu:7.4mm (0.29Inch)
  • chiều cao:160.8mm (6.33Inch)
  • trọng lượng:228g (8.04oz)
  • chiều rộng:78.1mm (3.07Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 12 Pro Max .