Thực tế kích thước của iPhone 12 mini

  • màn hình kích thước:5.4Inch (137.16mm)
  • Độ phân giải:1080 x 2340
  • độ sâu:7.4mm (0.29Inch)
  • chiều cao:131.5mm (5.18Inch)
  • trọng lượng:135g (4.76oz)
  • chiều rộng:64.2mm (2.53Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 12 mini .