Thực tế kích thước của iPhone 11

  • màn hình kích thước:6.1Inch (154.94mm)
  • Độ phân giải:1792 x 828
  • độ sâu:8.3mm (0.33Inch)
  • chiều cao:150.9mm (5.94Inch)
  • trọng lượng:194g (6.84oz)
  • chiều rộng:75.7mm (2.98Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 11 .