Thực tế kích thước của iPhone 11 Pro Max

  • màn hình kích thước:inch
  • Độ phân giải:2688 x 1242
  • độ sâu:8.1mm (0.32Inch)
  • chiều cao:158.0mm (6.22Inch)
  • trọng lượng:226g (7.97oz)
  • chiều rộng:77.8mm (3.06Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 11 Pro Max .