Thực tế kích thước của iPhone 11 Pro

  • màn hình kích thước:5.8Inch (147.32mm)
  • Độ phân giải:2436 x 1125
  • độ sâu:8.1mm (0.32Inch)
  • chiều cao:144.0mm (5.67Inch)
  • trọng lượng:188g (6.63oz)
  • chiều rộng:71.4mm (2.81Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 11 Pro .