Thực tế kích thước của Huawei Mate X (tablet mode)

  • độ sâu:11.0mm (0.43Inch)
  • chiều cao:161.3mm (6.35Inch)
  • trọng lượng:295g (10.41oz)
  • chiều rộng:146.2mm (5.76Inch)
  • màn hình kích thước:8.0Inch (203.2mm)
  • Độ phân giải:2480 x 2200
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Huawei Mate X (tablet mode) .