Thực tế kích thước của Google Pixel 2 XL

  • màn hình kích thước:6.0Inch (152.4mm)
  • Độ phân giải:2880 x 1440
  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:157.9mm (6.22Inch)
  • chiều rộng:76.7mm (3.02Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 2 XL .