Thực tế kích thước của Google Pixel 2

  • màn hình kích thước:5.0Inch (127mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:145.7mm (5.74Inch)
  • chiều rộng:69.7mm (2.74Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Pixel 2 .