Thực tế kích thước của Google Clips

  • chiều cao:49.0mm (1.93Inch)
iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Clips .