Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S10+

  • độ sâu:7.8mm (0.31Inch)
  • chiều cao:157.6mm (6.2Inch)
  • trọng lượng:198g (6.98oz)
  • chiều rộng:74.1mm (2.92Inch)
  • màn hình kích thước:6.4Inch (162.56mm)
  • Độ phân giải:3040 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S10+ .