Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S10e

  • độ sâu:7.9mm (0.31Inch)
  • chiều cao:142.2mm (5.6Inch)
  • trọng lượng:150g (5.29oz)
  • chiều rộng:69.9mm (2.75Inch)
  • màn hình kích thước:5.8Inch (147.32mm)
  • Độ phân giải:2280 x 1080
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S10e .