Thực tế kích thước của Samsung Galaxy S10 5G

  • độ sâu:7.94mm (0.31Inch)
  • chiều cao:162.6mm (6.4Inch)
  • trọng lượng:198g (6.98oz)
  • chiều rộng:77.1mm (3.04Inch)
  • màn hình kích thước:6.4Inch (162.56mm)
  • Độ phân giải:3040 x 1440
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Samsung Galaxy S10 5G .