Thực tế kích thước của Apple Watch Series 6 (40mm)

Phiên bản SE có cùng kích thước.

  • chiều cao:40.0mm (1.57Inch)
  • chiều rộng:34.0mm (1.34Inch)
  • độ sâu:10.4mm (0.41Inch)
  • trọng lượng:30.5g (1.08oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 6 (40mm) .