Thực tế kích thước của Apple Watch Series 3 (38mm)

  • chiều cao:38.6mm (1.52Inch)
  • chiều rộng:33.3mm (1.31Inch)
  • độ sâu:11.4mm (0.45Inch)
  • trọng lượng:26.7g (0.94oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 3 (38mm) .