Thực tế kích thước của Apple Watch Series 3 (42mm)

  • chiều cao:42.5mm (1.67Inch)
  • chiều rộng:36.4mm (1.43Inch)
  • độ sâu:11.4mm (0.45Inch)
  • trọng lượng:32.3g (1.14oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Apple Watch Series 3 (42mm) .