Thực tế kích thước của Amazon Echo Dot

  • chiều rộng:3.3Inch (83.82mm)
  • chiều cao:1.3Inch (33.02mm)
  • trọng lượng:163.0g (5.75oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Amazon Echo Dot .