Thực tế kích thước của Google Home Mini

  • trọng lượng:173.0g (6.1oz)
  • chiều rộng:98.0mm (3.86Inch)
  • chiều cao:42.0mm (1.65Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Google Home Mini .