Độ phân giải màn hình của tôi là gì?

Đây là một công cụ trực tuyến để xác định độ phân giải màn hình cho thiết bị di động của bạn. Bạn có thể có độ phân giải màn hình không chính xác từ các trang web khác. Bởi vì tất cả các trang web khác không thể phát hiện màn hình hiển thị võng mạc. Để tạo thông tin độ phân giải màn hình chính xác, chúng tôi thu thập được hàng ngàn thông tin thiết bị di động và giữ cập nhật.

Độ phân giải màn hình

Thông tin khác

Trình duyệt Width / Height
Aspect Ratio hiển thị
Màn hình hiển thị võng mạcKhông
danh mục thiết bịMáy tính để bàn hoặc máy tính xách tay thiết bị
Kích thước màn hìnhphát hiện

Javascript (cho kỹ thuật web)

screen.width x screen.height
screen.availWidth x screen.availHeight
window.innerWidth x window.innerHeight
window.outerWidth x window.outerHeight
window.devicePixelRatio
window.orientation
@media screen and (orientation: xx) {}