phiên bản iOS của tôi là gì?

các phiên bản iOS trên iPhone hoặc iPad của tôi là gì? Công cụ trực tuyến này có thể kiểm tra phiên bản iOS của bạn.

Bạn đang giỡn hả? Đây không phải là một thiết bị của Apple.

Hoặc bạn có thể thử ...: