trình duyệt của tôi là gì?(user agent)

Nhận thông tin cơ bản trong trình duyệt của bạn, bao gồm hệ điều hành, tên trình duyệt, phiên bản trình duyệt và chuỗi tác nhân người dùng.

Trình duyệt của bạn:
trình duyệt
phiên bản
Hệ điêu hanh
chuỗi đại lý người dùngCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Hoặc bạn có thể thử ...: