phiên bản Android của tôi là gì?

các phiên bản Android trong điện thoại di động của tôi là gì? các phiên bản Android của máy tính bảng của tôi là gì? Công cụ trực tuyến này có thể kiểm tra phiên bản android của bạn.

Bạn đang giỡn hả? Đây không phải là một thiết bị Android.

Hoặc bạn có thể thử ...: