Phiên bản Chrome của tôi là gì?

Google Chrome là việc giữ cập nhật mỗi tháng. Dưới đây là cách đơn giản nhất để kiểm tra phiên bản chrome của bạn trực tuyến.

Bạn đang giỡn hả? Trình duyệt của bạn không phải là Google Chrome.

Hoặc bạn có thể thử ...:

Phiên bản Ngày Các tính năng mới
572017-03 bố trí lưới CSS
Cải thiện "Add to Home" màn hình
Truyền thông phiên API (Application Programming Interface)
562017-01 HTML5 kích hoạt mặc định
Adobe Flash Player sẽ tự động khóa cho hầu hết các trang web yêu cầu các plugin
Ghi nhãn các trang web HTTP không có bảo đảm
552016-12 Trang Lịch sử đã thay đổi và không còn trong "Settings"
Flash Player tại là tắt theo mặc định cho hầu hết các trang web
Nó không thể vô hiệu hóa thiết kế Vật liệu
542016-10 "Dấu trang khác" tab đã thay đổi diện mạo
Thông điệp "Nhấp chuột phải để chơi Adobe Flash Player" bây giờ xuất hiện trong khi các trang với Adobe Flash Player đang tải.
532016-08 cái nhìn bên trong mới của trình duyệt, bao gồm một bookmark mới
tùy chọn 'trang Đơn giản hóa' ra khỏi 'Save as PDF ".
DOM bóng v1