Rất tiếc, người dùng máy tính để bàn không thể sử dụng.Vui lòng truy cập trang này bằng cách sử dụng thiết bị Android của bạn.

piliapp.com/vibrator
Trang web là một ứng dụng trực tuyến để rung động thiết bị di động của bạn. Nó cung cấp một số chế độ massage: rung động chậm, rung động trung bình, rung động nhanh, nhịp điệu, tiến bộ, trống và luôn luôn trên. Chỉ cần điều chỉnh thanh trượt trong trang. Không yêu cầu cài đặt phần mềm. IPhone chưa hỗ trợ, chỉ hỗ trợ thiết bị Android với Chrome và Firefox. Đây cũng là bản demo cho JS vibrate API .
Disclaimer: Sử dụng xấu có thể gây tổn hại cho sức khỏe của bạn. Sử dụng quá nhiều có thể làm hỏng điện thoại của bạn.