emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
Chòm sao, chiêm tinh và cung hoàng đạo.
biểu tượng cung hoàng đạo
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
Cung Song ngư
Cung Bảo bình
Cung Ma kết
Cung Nhân mã
Cung Bọ cạp
Cung Thiên bình
Cung Xử nữ
Cung Sư tử
Cung Cự giải
Cung Song sinh
Cung Kim ngưu
Cung Bạch dương
mặt trời
trăng đầu tiên
Trái đất
dấu hiệu nam. hành tinh sao hỏa.
sao Mộc
sao Thổ
Sao Thiên Vương
sao Hải vương
Sao Diêm Vương