emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
ϟ🌦🌥🌤🌩🌧🌞🌬🌨🌈🌫🌪💨🌊💦💧🌂🧤🧣🥶🥵🔆🔅🧊
biểu tượng thời tiết
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
ϟ chữ cái Hy Lạp. Nó trông giống như một tia sét.
mặt trời đen với tia
đám mây
ô
người tuyết
sao chổi
mặt trời
mặt trời trắng với tia
trăng đầu tiên
trăng cuối quý
Trái đất
suối nước nóng
bông tuyết
bông tuyết trifoliate chặt chẽ
bông tuyết chevron nặng
tibetan mark ban đầu yig mgo mdun ma
tibetan mark ban đầu brda rnying yig mgo mdun ma