Chữ ghép của tên thời đại Nhật Bản

ký tự chữ trong unicode: 令和 / 平成 / 昭和 / 大正 / 明治
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
chữ ghép của tên thời đại REIWA (unicode)
chữ ghép của tên thời đại HEISEI (unicode)
chữ ghép của tên thời đại Showa (unicode)
chữ ghép của tên thời đại Taisho (unicode)
chữ ghép của tên thời đại MEIJI (unicode)