Biểu tượng giới tính

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
biểu tượng dị tính
Biểu tượng nam. Sao Hỏa.
biểu tượng nữ
Biểu tượng của Sao Thủy
biểu tượng đồng tính nam
biểu tượng nam và nữ
biểu tượng nam giới có gạch ngang
Biểu tượng chuyển giới
biểu tượng nam giới dọc có gạch ngang
biểu tượng đồng tính nữ
Trung tính