Biểu tượng mắt

emoji | ký hiệu văn bản
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𓂀𓁿𓁾𓁽𓁼𓁻𓁺𓁹𓂉𓂊𓎲𓎱ʘ𓏗⦿𖠂𖥕𖥂𖧼༎ຶ🕶️👓👀👁️🪬🧿👁️‍🗨️
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
𓂀 mắt của điệp khúc
𓁿 mắt chảy nước mắt
𓁾 mắt với nắp dưới sơn trong đường cát
𓁽 mắt bao trong đường cát
𓁼 mắt có nắp dưới sơn
𓁻 mắt có nắp trên
𓁺 mắt chạm lên với sơn
𓁹 con mắt
𓂉 mũi, mắt và má
𓂊 mũi, mắt và má (chữ thảo)
𓎲 bể thạch cao
𓎱 bể thạch cao
Hình tròn trắng có dấu chấm bên phải
nửa vòng tròn trên
vòng tròn với tất cả nhưng góc phần tư phía trên bên trái màu đen
mắt cá
mắt đen
mặt trời