Biểu tượng súc sắc

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
một pip trên súc sắc
hai pips trên xúc xắc
ba pips trên súc sắc
bốn pips trên súc sắc
năm pips trên con xúc xắc
sáu pips trên súc sắc