Biểu tượng văn bản mật

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
Khi cần ẩn thông tin nhạy cảm trong tài liệu, bạn có thể che văn bản bằng các khối màu đen hoặc có hình dạng, chẳng hạn như sử dụng bút đánh dấu. Đây là cách thực hiện: Chọn một biểu tượng khối và sao chép nó. Đi tới tài liệu bạn muốn ẩn văn bản, chọn văn bản và dán khối lên đó nhiều lần. Bạn cũng có thể sử dụng các khối có hình dạng khác nhau như '▙ ▚ ▟ ▛▄ ▟▀▄▚' cho việc này.
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
khối vuông đầy đủ
nửa trên của khối vuông
nửa dưới của khối vuông
nửa bên trái của khối vuông
nửa bên phải của khối vuông
góc phần tư phía dưới bên phải trong khối vuông
góc phần tư phía trên bên trái trong khối vuông
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía dưới bên trái và bên dưới bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía dưới bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía trên bên phải và phía dưới bên trái
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía trên bên phải và phía dưới bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên phải và phía dưới bên trái
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên phải và phía dưới bên trái và bên dưới bên phải
góc phần tư phía dưới bên trái trong khối vuông
ánh sáng của khối vuông
bóng vừa của khối vuông
bóng tối của khối vuông
vòng tròn đen