Biểu tượng cờ vua

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
Vua cờ trắng. Một trong những quân cờ.
Nữ hoàng cờ trắng. Một trong những quân cờ.
Cờ vua cờ trắng. Hai quân cờ.
Giám mục cờ trắng. Hai quân cờ.
hiệp sĩ cờ trắng. Hai quân cờ.
Cờ trắng cầm đồ. Tám quân cờ.
Vua cờ đen. Một trong những quân cờ.
Nữ hoàng cờ đen. Một trong những quân cờ.
Cờ vua cờ đen. Hai quân cờ.
giám mục cờ đen. Hai quân cờ.
Hiệp sĩ cờ đen. Hai quân cờ.
Cờ đen cầm đồ. Tám quân cờ.