Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𓀞𓀟𓀠𓀡𓀢𓀣𓀤𓀥𓀦𓀧𓀨𓀩𓀪𓀫𓀬𓀀𓀁𓀂𓀃𓀄𓀅𓀆𓀇𓀈𓀉𓀊𓀋𓀌𓀍𓀎𓀏𓀑𓀒𓀓𓀔𓀕𓀖𓀗𓀘𓀙𓀚𓀛𓀜𓀝𓁁𓁂𓁃𓁄𓁅𓁆𓁇𓁈𓁉𓁊𓁋𓁌𓁍𓁎𓁏𓁐𓁑𓁒𓁓𓁔𓁕𓁖𓁗𓁘𓁙𓀭𓀮𓀯𓀰𓀱𓀲𓀳𓀴𓀵𓀶𓀷𓀸𓀹𓀺𓀻𓀼𓀽𓀾𓀿𓁀𓁲𓁚𓁛𓁜𓁝𓁞𓁟𓁠𓁡𓁢𓁣𓁤𓁥𓁦𓁧𓁨𓁩𓁪𓁫𓁬𓁭𓁮𓁯𓁰𓁱𓁳𓁴𓁵
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
𓀞 người đàn ông với một cánh tay hướng về phía trước
𓀟 người đàn ông vội vàng
𓀠 người đàn ông với hai tay giơ lên
𓀡 người đàn ông lộn ngược
𓀢 người đàn ông giơ tay trước mặt
𓀣 người đàn ông với hai tay giơ lên phía sau
𓀤 người đàn ông nhảy múa với cánh tay ra sau lưng
𓀥 Người đàn ông nhảy múa với cánh tay ra phía trước
𓀦 người đàn ông với cây gậy và bó trên vai
𓀧 người đàn ông đập trong cối
𓀨 người đàn ông xây tường
𓀩 người đàn ông nhào vào tàu
𓀪 người trong tàu
𓀫 Người đàn ông giữ cổ của hai con vật biểu tượng với cái đầu con báo
𓀬 người đàn ông trên hai con hươu cao cổ
𓀀 người đàn ông ngồi
𓀁 người đàn ông với tay vào miệng
𓀂 người đàn ông ngồi trên gót chân
𓀃 người đàn ông ngồi với hai tay giơ lên
𓀄 người đàn ông cúi mình trốn sau bức tường
𓀅 người đàn ông ngồi sau bức tường
𓀆 người đàn ông ngồi dưới chiếc bình mà nước chảy
𓀇 Người đàn ông ngồi với lấy đá libation, dưới chiếc bình mà nước chảy
𓀈 Người đàn ông ngồi thò tay xuống, dưới cái bình từ đó nước chảy
𓀉 người đàn ông mệt mỏi
𓀊 người đàn ông thực hiện hnw-rite
𓀋 người đàn ông đứng giỏ trên đầu
𓀌 người đàn ông ngồi cầm mái chèo
𓀍 người đàn ông ngồi cầm quyền trượng và kẻ gian của người chăn
𓀎 người lính với cung và run
𓀏 người đàn ông với cánh tay bị trói sau lưng
𓀑 người đàn ông có đầu bị đánh bằng rìu
𓀒 người đàn ông ngã
𓀓 người đàn ông cúi đầu
𓀔 trẻ ngồi bằng tay
𓀕 đứa trẻ ngồi với cánh tay rủ xuống
𓀖 đứa trẻ đeo vương miện đỏ
𓀗 người đàn ông cúi xuống dựa vào nhân viên
𓀘 người đàn ông dựa vào nhân viên ngã ba
𓀙 người đàn ông giữ nhân viên với chiếc khăn tay
𓀚 tượng người đàn ông với nhân viên và quyền trượng
𓀛 vua với nhân viên và chùy với đầu tròn
𓀜 người đàn ông nổi bật bằng cả hai tay
𓀝 Người đàn ông nổi bật, với cánh tay trái treo sau lưng
𓁁 người đàn ông ngồi cầm gậy
𓁂 người đàn ông cầm ổ trên mat
𓁃 người đàn ông áp dụng cuốc xuống đất
𓁄 người đàn ông đe dọa với cây gậy
𓁅 người gieo hạt
𓁆 người đàn ông nhìn qua vai
𓁇 người châu Á
𓁈 vua lên ngai vàng
𓁉 người đàn ông ngồi trên gót giữ cốc phía trước
𓁊 người đàn ông mặc áo dài có tua và cầm chùy
𓁋 người đàn ông cầm sistrum
𓁌 quỷ lùn
𓁍 người đàn ông cầm dao lên
𓁎 người đàn ông ngồi với cánh tay phải nâng lên và cánh tay trái treo xuống
𓁏 người đàn ông ngồi với cánh tay giơ lên
𓁐 người phụ nữ ngồi
𓁑 phụ nữ có thai
𓁒 người phụ nữ sinh con
𓁓 sự kết hợp của người phụ nữ sinh con và ba tấm da gắn liền với nhau
𓁔 phụ nữ và trẻ em
𓁕 phụ nữ và trẻ em (đơn giản hóa)
𓁖 người phụ nữ trên ghế với con trên đùi
𓁗 nữ hoàng mặc diadem và cầm hoa
𓁘 người phụ nữ cầm hoa sen
𓁙 phụ nữ cầm sistrum
𓀭 thần ngồi
𓀮 thần ngồi với quyền trượng
𓀯 vua với uraeus
𓀰 vua với uraeus và flagellum
𓀱 vua với uraeus và flagellum
𓀲 vua đeo vương miện trắng
𓀳 vua đeo vương miện trắng với quyền trượng
𓀴 vua đeo vương miện đỏ với lá cờ
𓀵 vua đeo vương miện đỏ
𓀶 vua đeo vương miện đỏ với quyền trượng
𓀷 vua đeo vương miện đỏ với lá cờ
𓀸 người chăn ngồi và quấn trong áo choàng, cầm gậy
𓀹 người đàn ông không râu ngồi và cầm dao
𓀺 ngồi cầm gậy Syria
𓀻 quý phái trên ghế
𓀼 cao quý trên ghế với flagellum
𓀽 ngồi xổm cao quý với Flagellum
𓀾 xác ướp đứng
𓀿 xác ướp nằm
𓁀 xác ướp trên giường
𓁲 có s
𓁚 thần với đĩa mặt trời và uraeus
𓁛 thần với đầu chim ưng và đĩa mặt trời giữ ankh
𓁜 thần với đầu chim ưng và đĩa mặt trời
𓁟 thượng đế với cái đầu
𓁠 thần với đầu ram
𓁡 thần với đầu ram giữ ankh
𓁢 thần với đầu chó rừng
𓁣 thần với đầu Seth-thú
𓁤 thần ithyphallic với hai luồng, cánh tay nâng lên và cột cờ
𓁥 nữ thần với đĩa mặt trời có sừng
𓁦 nữ thần với lông
𓁧 nữ thần với lông giữ ankh
𓁨 thần với cánh tay đỡ bầu trời và cành cọ trên đầu
𓁩 thần với hai luồng và quyền trượng
𓁫 thần với hai luồng và scimitar
𓁭 thần đeo vương miện đỏ với ankh
𓁮 thần với đầu chim ưng và hai luồng
𓁯 thần ngồi xổm
𓁰 thần hình xác ướp
𓁱 thần hình xác ướp trong điện thờ
𓁳 thần với đầu chim ưng và mặt trăng
𓁴 nữ thần với đầu mèo và mặt trời với uraeus
𓁵 thần đeo vương miện đỏ với quyền trượng