• Nhấp vào nút phát để khởi động máy ảnh.
  • Bạn có thể bắt đầu hoặc dừng bằng cách nhấn phím cách.
  • Chỉ là một tấm gương đơn giản. Không có bản ghi video, không có hình ảnh và không có chức năng ghi âm thanh.
  • Một ứng dụng web trực tuyến, không cần cài đặt.
  • Tiêu đề có thể chỉnh sửa.
  • Ba kích cỡ: 640x360 / 960x540 / 1280x720
  • Nút cửa sổ mới cung cấp các chức năng có thể kéo và thay đổi kích thước.
  • Nếu bạn đang sử dụng cửa sổ bật lên, bạn có thể bắt đầu và dừng bằng cách nhấn phím cách hoặc nhấp chuột.
  • Nếu bạn thấy rằng khuôn mặt của bạn hơi bẩn, hãy đảm bảo ống kính của máy ảnh sạch sẽ.
  • Bây giờ bạn có thể kiểm tra trạng thái phía sau mà không cần nhìn lại.