Float Facebook Like Box

Plugin này nằm ở bên phải của trang web và nó sẽ bật lên khi chuột di chuột. Nó rất dễ cài đặt vì điều duy nhất bạn cần biết là URL facebook của bạn.

1. sao chép URL của trang fanpage facebook của bạn

2.

3. vui lòng sao chép mã sau

4. thiết lập vào blog của bạn

 • Blogger
  1. Go to Blogger
  2. Blog → Layout → Add a Gadget (at bottom position) → HTML/Javascript
  3. Paste code to the content's textarea
  4. Save
 • Wordpress
  1. Wordpress Dashboard → Appearance
  2. Drag a Text widget to sidebar
  3. Click dragged text widget to edit
  4. Paste code to the content's textarea
  5. Save

6. Làm xong! Vui lòng kiểm tra blog của bạn.

It will fade out facebook like box when mouse hover ▼
Trang này không liên kết với facebook. Facebook là nhãn hiệu đã đăng ký của Facebook, Inc.