Chuyển số sang tiếng Anh

số trong tiếng anh

ngoài phạm vi
  • Hỗ trợ chức năng phát âm
  • Bạn có thể dán số có chứa dấu phẩy.
  • Hỗ trợ dấu thập phân và giá trị âm.
  • Điều này cũng áp dụng cho việc điền séc tiếng Anh.
  • Nhấn phím lên hoặc xuống để điều chỉnh các số.
  • Nhấp vào biểu tượng sao chép để sao chép vào khay nhớ tạm. Nhấp vào biểu tượng âm thanh để phát âm.
  • Bộ chuyển đổi được xây dựng trên thư viện JS của NPM/numbered .
{{ v[0] }} {{ v[1] }}