cỡ nhẫn

Biểu đồ kích thước áp dụng cho Mỹ và Châu Âu.

{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  cỡ nhẫn .