Kích thước nhẫn Ý

Biểu đồ kích thước áp dụng cho Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Kích thước nhẫn Ý .