Thực tế kích thước của Micro SIM (3FF)

  • chiều rộng:15.0mm (0.59Inch)
  • chiều cao:12.0mm (0.47Inch)
  • độ sâu:0.76mm (0.03Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Micro SIM (3FF) .