Thực tế kích thước của Gạch LEGO 2x4

  • chiều cao:11.4mm (0.45Inch)
  • chiều rộng:31.8mm (1.25Inch)
  • độ sâu:15.8mm (0.62Inch)
  • trọng lượng:2.5g (0.09oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gạch LEGO 2x4 .