Thực tế kích thước của Gạch LEGO 2x2

  • chiều cao:15.8mm (0.62Inch)
  • chiều rộng:15.8mm (0.62Inch)
  • độ sâu:9.6mm (0.38Inch)
  • trọng lượng:1.152g (0.04oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gạch LEGO 2x2 .