Thực tế kích thước của iPhone SE (2016)

  • độ sâu:7.6mm (0.3Inch)
  • chiều cao:123.8mm (4.87Inch)
  • trọng lượng:113g (3.99oz)
  • chiều rộng:58.6mm (2.31Inch)
  • màn hình kích thước:4Inch (101.6mm)
  • Độ phân giải:1136 x 640
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone SE (2016) .