Thực tế kích thước của iPhone 7 Plus

  • màn hình kích thước:5.5Inch (139.7mm)
  • Độ phân giải:1080 x 1920
  • độ sâu:7.3mm (0.29Inch)
  • chiều cao:158.2mm (6.23Inch)
  • trọng lượng:188g (6.63oz)
  • chiều rộng:77.9mm (3.07Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 7 Plus .