Thực tế kích thước của iPhone 7

  • màn hình kích thước:4.7Inch (119.38mm)
  • Độ phân giải:750 x 1334
  • độ sâu:7.1mm (0.28Inch)
  • chiều cao:138.3mm (5.44Inch)
  • trọng lượng:138g (4.87oz)
  • chiều rộng:67.1mm (2.64Inch)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  iPhone 7 .