Thực tế kích thước của Gopro HERO 9 Black

  • chiều rộng:71.0mm (2.8Inch)
  • chiều cao:55.0mm (2.17Inch)
  • độ sâu:33.6mm (1.32Inch)
  • trọng lượng:158.0g (5.57oz)
{as_size} / {as_monitor} iframe nhúng
Hình ảnh kích thước thực tế của  Gopro HERO 9 Black .